PERS - System Informacji o Pracownikach

Agnieszka Wyrwał

Stanowisko: Pomoc techniczna

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej

Adres: A-26 - Budynek Dydaktyczny, Monte Cassino 21b, 65-561, Zielona Góra

Pokój: 5

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: