PERS - System Informacji o Pracownikach

Agnieszka Wyrwał

Stanowisko: Pomoc techniczna

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej

Adres: F-00 - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zyty 28 Zielona Góra

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: