PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Justyna Mazurek-Popczyk

ORCID: 0000-0002-6618-6616

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej

Adres: A-26 - Budynek Dydaktyczny, Monte Cassino 21b Zielona Góra

Pokój: 114

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: