PERS - System Informacji o Pracownikach

dr n. med. Franciszek Pietraszkiewicz

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Gastroenterologii

Adres: A-22 - Budynek Dydaktyczny, Energetyków 2 Zielona Góra

Pokój: 322

Telefon: 683282998

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: