PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Elżbieta Przybyła-Szpakowska

Stanowisko: Referent

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych

Adres: F - Szpital - Budynek Administracyjny, Zyty 28, 65-046, Zielona Góra

Pokój: 105

Telefon: 797977241

Adres E-mail:

Strona www: inm.uz.zgora.pl

Kod QR:

Kod QR