PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Grażyna Milewska-Wilk

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Wykładowca

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Zakład Pielęgniarstwa

Adres: A-22 - Budynek Dydaktyczny, Energetyków 2 Zielona Góra

Pokój: 319

Telefon: 683282986

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: www.wlnz.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: