PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Monika Lato-Pawłowska

ORCID: 0000-0001-8567-5557

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Wykładowca

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Zakład Pielęgniarstwa

Adres: A-22 - Budynek Dydaktyczny, Energetyków 2 Zielona Góra

Pokój: 320

Telefon: 683282991

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: www.wlnz.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: