PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Magdalena Kotlarz

Stanowisko: Instruktor

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Zakład Pielęgniarstwa

Adres: F-00 - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zyty 28 Zielona Góra

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: