PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. n. med. Jan Łącki

Dyscypliny naukowe:
nauki medyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Nie

ORCID: 0000-0002-1215-3819

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Gastroenterologii

Adres: A-22 - Budynek Dydaktyczny, Energetyków 2 Zielona Góra

Pokój: 210

Telefon: 683283289

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: