PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. nauk med. Wojciech Błogowski

Dyscypliny naukowe:
nauki medyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-1091-2989

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Klinika Chorób Wewnętrznych, Nefrologii i Gastroenterologii

Adres: A-22 - Budynek Dydaktyczny, Energetyków 2, 65-729, Zielona Góra

Pokój: 323

Telefon: 683283289

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: