PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel

Dyscypliny naukowe:
nauki medyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-2004-0010

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Anatomii i Histologii

Adres: O-00 - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu - w użyczeniu, Zyty 28 Zielona Góra

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Prorektor ds. Collegium Medicum
Prorektor