PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. n. med. Maciej Zabel

Dyscypliny naukowe:
nauki medyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-2004-0010

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Anatomii i Histologii

Adres: O - Szpital - Budynek Dydaktyczny, Zyty 26, 65-046, Zielona Góra

Pokój: 2.03

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Strona www: www.inz.uz.zgora.pl

Uwagi: Prorektor Collegium Medicum e-mail prorektor@cm.uz.zgora.pl Sekretariat Prorektora prowadzi Bogumiła Koruba

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Prorektor ds. Collegium Medicum
Prorektor