PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Ewa Skorek

Dyscypliny naukowe:
nauki o zdrowiu; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Nie

ORCID: 0000-0002-7188-4961

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Patologii i Rehabilitacji Mowy

Adres: A-00 - Budynek Wydziału Ekonomii i Zarządzania, Podgórna 50, 65-246, Zielona Góra

Pokój: 011

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Strona www: www.inz.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: