PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Jolanta Rapiej

Stanowisko: Instruktor

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Zakład Pielęgniarstwa

Adres: A-22 - Budynek Dydaktyczny, Energetyków 2 Zielona Góra

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: