PERS - System Informacji o Pracownikach

dr Joanna Dec-Pietrowska

Dyscypliny naukowe:
pedagogika; udział procentowy: 75%, oświadczenie N: Tak
nauki o zdrowiu; udział procentowy: 25%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-0915-9977

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Humanizacji Medycyny i Seksuologii

Adres: A-22 - Budynek Dydaktyczny, Energetyków 2 Zielona Góra

Pokój: 110

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: