PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. n. med. Maciej Salagierski

Dyscypliny naukowe:
nauki medyczne; udział: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-8646-1219

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Katedra Urologii i Onkologii Urologicznej

Adres: F - Szpital - Budynek Administracyjny, Zyty 28, 65-046, Zielona Góra

Pokój: 122

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl