PERS - System Informacji o Pracownikach

dr n. med. Teresa Wysocka

ORCID: 0000-0001-6652-4454

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Anatomii i Histologii

Adres: O-00 - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu - w użyczeniu, Zyty 28 Zielona Góra

Pokój: 2.02

Telefon: 683283148

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: