PERS - System Informacji o Pracownikach

dr n. med. Izabela Pieścikowska

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Anatomii i Histologii

Adres: O - Szpital - Budynek Dydaktyczny, Zyty 26, 65-046, Zielona Góra

Pokój: 2.02

Telefon: 683283148

Adres E-mail:

Strona www: www.inz.uz.zgora.pl

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: