PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. n. med. Agata Matejuk

Dyscypliny naukowe:
nauki medyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0003-2671-7707

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Immunologii

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 325-328

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Strona www: www.inz.uz.zgora.pl

Kod QR:

Kod QR