PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Immunologii

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 4a Zielona Góra
65-516 Zielona Góra
Pomieszczenie: 325-328

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!