PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. n. med. Jerzy Marcinkowski

Dyscypliny naukowe:
nauki o zdrowiu; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Nie
nauki medyczne; udział procentowy: 50%, oświadczenie N: Nie

ORCID: 0000-0001-6495-8988

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Higieny i Epidemiologii

Adres: F - Szpital - Budynek Administracyjny, Zyty 28, 65-046, Zielona Góra

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: