PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. n. med. Marcin Zaniew

Dyscypliny naukowe:
nauki medyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-7876-3767

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Katedra Pediatrii

Adres: F-00 - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zyty 28 Zielona Góra

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje:
Jednostka Funkcja
Instytut Nauk Medycznych Zastępca Dyrektora ds. Kształcenia