PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Aleksandra Kożańska

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: referent inżynieryjno-techniczny

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Mikrobiologii i Biologii Molekularnej

Adres: A-26 - Budynek Dydaktyczny, Monte Cassino 21b Zielona Góra

Pokój: 113

Telefon: 683287321

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:

Stanowisko: doktorant

Jednostka: Wydział Nauk Biologicznych

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Imię i nazwisko
mgr Uladzimir Alyavdin