PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. n. med. Witold Kędzia

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Katedra Ginekologii i Położnictwa

Adres: F - Szpital - Budynek Administracyjny, Zyty 28, 65-046, Zielona Góra

Adres E-mail:

Uwagi: