PERS - System Informacji o Pracownikach

lek. Barbara Wojnowska

Stanowisko: Wykładowca

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Katedra Chirurgii i Onkologii

Adres: F-00 - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zyty 28 Zielona Góra

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: