PERS - System Informacji o Pracownikach

lek. Ewa Rojas Perez

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Katedra Pediatrii

Adres: F - Szpital - Budynek Administracyjny, Zyty 28, 65-046, Zielona Góra

Pokój: 0

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: