PERS - System Informacji o Pracownikach

dr n. med. Izabela Łasińska

Dyscypliny naukowe:
nauki o zdrowiu; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-5426-2725

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Zakład Pielęgniarstwa

Adres: A-22 - Budynek Dydaktyczny, Energetyków 2 Zielona Góra

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: