PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. n. med. Jan Mazela

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Katedra Pediatrii

Adres: F-00 - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zyty 28 Zielona Góra

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: