PERS - System Informacji o Pracownikach

dr n. med. Wojciech Kluźniak

Dyscypliny naukowe:
nauki medyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Nie

ORCID: 0000-0002-0782-4905

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Katedra Genetyki Klinicznej i Patomorfologii

Adres: F-00 - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zyty 28 Zielona Góra

Pokój: 105

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: