PERS - System Informacji o Pracownikach

Małgorzata Sima

Stanowisko: referent inżynieryjno-techniczny

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: