PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Beata Naglik

Stanowisko: Wykładowca

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Anatomii i Histologii

Adres E-mail:

Strona www: www.inz.uz.zgora.pl

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: