PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Fizjoterapii

Adres:
Szpital - Budynek Administracyjny
Zyty 28 Zielona Góra
65-046 Zielona Góra

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr Ewa Skorupka
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!