PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. nauk med. Serhiy Nyankovskyy

Dyscypliny naukowe:
nauki medyczne; udział: 100%, oświadczenie N: Tak