PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr hab. inż. Artur Gramacki

Dyscypliny naukowe informatyka techniczna i telekomunikacja; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych / Zakład Systemów Informatycznych i Cyberbezpieczeństwa
Okres 1960 - 2030
Znaleziono 96 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. Nonparametric Kernel Density Estimation and its Computational Aspects, 2018, Artur Gramacki , Cham: Springer International Publishing (#), s. 176, (Studies in Big Data, 37), ISBN: 9783319716886, bibliogr. rys. summ.
Kod: MON-W1 BibTeX (pkt. 80) DOI: 10.1007/978-3-319-71688-6
Cytowania wg WOS: 61 [30-01-2023]
[WZ-14155] [data modyf. 08-11-2021 09:36]
[80] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Automatic Breast Cancer Diagnostics Based on Statistical Analysis of Shape and Texture Features of Individual Cell Nuclei, 2019, Artur Gramacki , Marek Kowal , Małgorzata Mazurkiewicz , Jarosław Gramacki , Anna Pławiak-Mowna , W: Stochastic Models, Statistics and Their Applications: SMSA 2019, 2019 / eds. A. Steland, E. Rafajłowicz, O. Okhrin, Cham: Springer Nature Switzerland, (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics, Vol. 294), s. 373--383, ISBN: 9783030286644
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-28665-1_28
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: PUBLISHER_WEBSITE, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: ORIGINAL_AUTHOR, Date of publication: 03-09-2021
[WZCZ-21198] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[6.3] [0.32]
2. Analiza wieloczynnikowa wybranych parametrów bloku gazowo-parowego, 2009, Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , W: Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki, 2009 / red. Z. Kowalczuk, Gdańsk: Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne PWNT, (Automatyka Informatyka - Technologie Informacyjne : Automatyka : Diagnostyka), s. 277--286, ISBN: 9788392680628
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-11312] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
3. Złączenia wewnętrzne w bazach danych, 2006, Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , W: Bazy danych - struktury, algorytmy, metody: architektura, metody formalne i eksploracja danych, 2006 / red. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek, Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 225--236, ISBN: 8320616115
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8347] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
4. Złączenia zewnętrzne i hierarchiczne w bazach danych, 2006, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , W: Bazy danych - struktury, algorytmy, metody: architektura, metody formalne i eksploracja danych, 2006 / red. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek, Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 237--248, ISBN: 8320616115
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-8348] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Techniki tworzenia aplikacji internetowych dla bazy danych Oracle, 2005, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , W: Bazy danych - modele, technologie, narzędzia: analiza danych i wybrane zastosowania, 2005, Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 317--328, ISBN: 8320615720
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-7489] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
6. Wybrane systemy komputerowe na Uniwersytecie Zielonogórskim, 2005, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , W: Bazy danych - modele, technologie, narzędzia: analiza danych i wybrane zastosowania, 2005, Warszawa: Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 289--299, ISBN: 8320615720
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-7488] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
7. Analysis and control of discrete linear repetitive processes with dynamic boundary conditions, 2001, Krzysztof Gałkowski , Eric Rogers , Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , David H. Owens , W: Multidimensional signals, circuits and systems, 2001, London: Taylor & Francis, s. 149--169, ISBN: 0415253632
Kod: MOR-ANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-2060] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. A deep learning framework for epileptic seizure detection based on neonatal EEG signals, 2022, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , Scientific Reports, Vol. 12, article no. 1301, 1--21, ISSN: 2045-2322, eISSN: 2045-2322, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.1038/s41598-022-15830-2
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023] , JIF: 4.996
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 29-07-2022
[AWCZ-33320] [data modyf. 01-08-2022 12:10]
[140] [1]
2. Pre-Existing Hypertension Is Related with Disproportions in T-Lymphocytes in Older Age, 2022, Anna Tylutka , Barbara Morawin , Artur Gramacki , Agnieszka Zembroń-Łacny , Journal of Clinical Medicine, Vol. 11, Iss. 2, 1--16, ISSN: 2077-0383, eISSN: 2077-0383, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: elderly, hypertension, immune risk profile, prevention of cardiovascular disease
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.3390/jcm11020291
Cytowania wg WOS: 3 [06-02-2023] , JIF: 4.964
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 06-01-2022
[AWCZ-33244] [data modyf. 11-07-2022 12:51]
[140] [1]
3. Breast cancer nuclei segmentation and classification based on a deep learning approach, 2021, Marek Kowal , Marcin Skobel , Artur Gramacki , Józef Korbicz , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 31, no. 1, 85--106, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: breast cancer, classification, image processing, nuclei segmentation
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.34768/amcs-2021-0007
Cytowania wg WOS: 10 [30-01-2023] , JIF: 2.157
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 03-04-2021
[AWCZ-31781] [data modyf. 30-06-2022 10:40]
[33.33] [0.33]
4. Lifestyle exercise attenuates immunosenescence; flow cytometry analysis, 2021, Anna Tylutka , Barbara Morawin , Artur Gramacki , Agnieszka Zembroń-Łacny , BMC Geriatrics, 21, 200, 1--13, ISSN: 1471-2318, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Lymphocytes T, Obesity, Physical activity, Successful ageing
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1186/s12877-021-02128-7
Cytowania wg WOS: 13 [06-02-2023] , JIF: 4.076
Open Access: Licence: CC-BY-SA, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 22-03-2021
[AWCZ-31793] [data modyf. 07-07-2022 09:49]
[100] [1]
5. Intermittent Hypoxic Exposure with High Dose of Arginine Impact on Circulating Mediators of Tissue Regeneration, 2020, Agnieszka Zembroń-Łacny , Artur Gramacki , Edyta Wawrzyniak-Gramacka , Anna Tylutka , Natalia Hertmanowska , Anna Kasperska , Miłosz Czuba , Nutrients, Vol. 12, no. 7, 1--20, ISSN: 2072-6643, eISSN: 2072-6643, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: athletes, growth factors, hydrogen peroxide, muscle damage, nitric oxide
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.3390/nu12071933
Cytowania wg WOS: 2 [06-02-2023] , JIF: 5.719
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 29-06-2020
[AWCZ-25413] [data modyf. 01-09-2021 12:24]
[140] [1]
6. Multi-classifier majority voting analyses in provenance studies on iron artefacts, 2020, Grzegorz Żabinski , Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , Ewelina Miśta-Jakubowska , Thomas Birch , Alexandre Disser , Journal of Archaeological Science, 113, 1--15, ISSN: 0305-4403, eISSN: 1095-9238, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: archaeological iron, classification, history of metallurgy, multivariate statistics, provenance studies, slag inclusions
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 200) DOI: 10.1016/j.jas.2019.105055
Cytowania wg WOS: 7 [30-01-2023] , JIF: 3.216
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 17-12-2019
[AWCZ-24617] [data modyf. 05-05-2022 11:05]
[200] [1]
7. FFT-Based Fast Bandwidth Selector for Multivariate Kernel Density Estimation, 2017, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , Computational Statistics and Data Analysis, Vol. 106, 27--45, ISSN: 0167-9473, eISSN: 1872-7352, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Fast Fourier Transform, bandwidth selection, density derivative functionals, multivariate kernel density estimation, nonparametric estimation
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 30) DOI: 10.1016/j.csda.2016.09.001
Cytowania wg WOS: 22 [06-02-2023] , JIF: 1.181
[AWCZ-20320] [data modyf. 23-06-2022 13:59]
[30] [1]
8. FFT-Based Fast Computation of Multivariate Kernel Density Estimators with Unconstrained Bandwidth Matrices, 2016, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , Journal of Computational and Graphical Statistics, 26, 2, 459--462, ISSN: 1061-8600, eISSN: 1537-2715, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fast Fourier transform, multivariate kernel density estimation, nonparametric estimation, unconstrained bandwidth matrices
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 35) DOI: 10.1080/10618600.2016.1182918
Cytowania wg WOS: 13 [06-02-2023]
[AWCZ-20022] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
9. FPGA-Based Bandwidth Selection for Kernel Density Estimation Using High Level Synthesis Approach, 2016, Artur Gramacki , Marek Sawerwain , Jarosław Gramacki , Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences, Vol. 64, iss. 4, 821--829, ISSN: 0239-7528, eISSN: 2300-1917, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FPGA, bandwidth selection, high level synthesis, kernel density estimation, plug-in selector
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1515/bpasts-2016-0091
Cytowania wg WOS: 5 [30-01-2023]
[AWCZ-20319] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
10. Differences in exterior conformation between primitive, Half-bred and Thoroughbred horses: anatomic-breeding approach, 2014, Marcin Komosa , Hieronim Frąckowiak , Halina Purzyc , Maria Wojnowska , Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , Journal of Animal Science, Vol. 91, no. 4, 1660--1668, ISSN: 0021-8812, eISSN: 1525-3163,
Słowa kluczowe: biometry, breed, conformation, exterior, horse
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 45) DOI: 10.2527/jas.2012-5367
Cytowania wg WOS: 14 [06-02-2023]
[AWCZ-17212] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
11. Graphics processing units in acceleration of bandwith selection for Kernel Density Estimation, 2013, Witold Andrzejewski , Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Vol. 23, no. 4, 869--885, ISSN: 1641-876X, eISSN: 1641-876X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bandwith selection, graphics processing unit, kernel estimation, nonparametric estimation, probability density function
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 25) DOI: 10.2478/amcs-2013-0065
Cytowania wg WOS: 14 [06-02-2023]
[AWCZ-17770] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
12. Automatyczne tworzenie podsumowań metodami algebraicznymi, 2011, Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , Pomiary, Automatyka, Kontrola, Vol. 57, nr 7, 751--755, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: automatyczne podsumowywanie, generic text summarization, latent semantic analysis, przekształcenie SVD, sentence extraction, singular value decomposition, ukryta semantyka dokumentów
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 7)
[AWCZ-15887] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
13. Zastosowanie nieparametrycznych estymatorów jądrowych do analizy danych sondażowych, 2011, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , Metody Informatyki Stosowanej, nr 2, 37--43, ISSN: 1898-5297, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: kernel estimators, nonparametric estimation, opinion polls, probability density function
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-16149] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
14. Estymacja parametrów modeli regresyjnych w obecności nieklasycznych założeń, 2010, Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , Metody Informatyki Stosowanej, nr 2, 31--43, ISSN: 1898-5297, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: autocorrelation of random errors, heteroscedasticity of random errors, linear regression, parameters estimation, static identification
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-15210] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
15. Implementacja usług biznesowych dla przemysłu z wykorzystaniem bazy danych SQL Server 2008, 2010, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , Metody Informatyki Stosowanej, nr 3, 97--104, ISSN: 1898-5297, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: SQL Server 2008, business intelligence, data warehouse, enterprise resource planning
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-15411] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
16. Matlab-based toolbox for analysing a class of linear systems, 2010, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej: Polioptymalizacja i Komputerowe Wspomaganie Projektowania - MIELNO 2003 : Prace XXI Ogólnopolskiej KOnferencji ; Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej ; Koszalin, nr 32, 25--32, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-27598] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
17. Probability density functions for calculating approximate aggregates, 2010, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , Witold Andrzejewski , Foundations of Computing and Decision Sciences, Vol. 35, no 4, 223--240, ISSN: 0867-6356, eISSN: 2300-3405, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: CUDA platform, approximate aggregates, approximate query processing, general processing on GPUs (GPGPU), graphics processing unit (GPU), kernel density estimation, probability density function
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 9)
[AWCZ-15586] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
18. Estymacja nieparametryczna wybranych parametrów bloku gazowo-parowego, 2009, Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 7, 454--456, ISSN: 0032-4140, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: CHP, Elektrociepłownia Zielona Góra, combined heat and power plant, estymacja jądrowa, estymacja nieparametryczna, kernel estimation, nonparametric estimation
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-13897] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
19. Szacowanie emisji tlenków azotu (NOx) na podstawie danych eksploatacyjnych rzeczywistego obiektu przemysłowego, 2009, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 7, 461--463, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: CHP, NOx, NOx emission, combined heat and power plant, elektrociepłownia Zielona Góra, linear regession, regresja liniowa, szacowanie
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-13899] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
20. Nowa metoda grupowania danych koszyka sklepowego, 2008, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6, 714--716, ISSN: 1230-3496, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-13076] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
21. Statystyczne odkrywanie zależności w danych, 2008, Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6, 711--713, ISSN: 1230-3496, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 4)
[AWCZ-13075] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
22. Modelowanie typu Entity-Attribute-Value w bazach danych, 2007, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 5, 54--56, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: EAV, Entity-Attribute-Value, bazy relacyjne, database design, generic databases structures, generyczne struktury bazodanowe, projektowanie baz danych, relational databases
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-12189] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
23. Dane przestrzenne w bazach relacyjnych. Model danych, zapytania przestrzenne, 2006, Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 6, wyd. spec., 91--93, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: GIS systems, bazy relacyjne, dane przestrzenne w bazach relacyjnych, digital maps, mapy cyfrowe, oracle spatial, relational databases, spatial data in relational databases, systemy klasy GIS
Kod: CZR-WYKAZ-0 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-11007] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
24. Dane przestrzenne w bazach relacyjnych. Wykorzystanie danych przestrzennych, systemy zarządzania danymi przestrzennymi, 2006, Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 6, wyd. spec., 88--90, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: GIS systems, bazy relacyjne, dane przestrzenne w bazach relacyjnych, digital maps, mapy cyfrowe, oracle spatial, relational databases, spatial data in relational databases, systemy klasy GIS
Kod: CZR-WYKAZ-0 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-11006] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
25. Koncepcja systemu komputerowego wspomagającego przeprowadzanie testów wyboru, 2006, Artur Gramacki , Jacek Bieganowski , Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 6, wyd. spec., 85--87, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: LaTeX, OMR, XML, aplikacja bazodanowa, credits, database system, egzamin, test exam, test wyboru, zaliczenie
Kod: CZR-WYKAZ-0 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-11005] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
26. System SKEP - 10 tysięcy publikacji, 2003, Artur Gramacki , Uniwersytet Zielonogórski: miesięcznik społeczności akademickiej, nr 6, 34--35, ISSN: 1644-7867, tab. wykr.
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-33129] [data modyf. 12-04-2022 09:24]
27. From continuous to discrete models of linear repetitive processes., 2002, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , Krzysztof Gałkowski , Eric Rogers , David H. Owens , Archives of Control Sciences, Vol. 12, no 1-2, 151--185, ISSN: 1230-2384, bibliogr. tab. wykr. summ. - (Uwaga: w spisie treści i na ostatniej stronie okładki podano błędny tytuł artykułu)
Słowa kluczowe: MATLAB Toolbox, discretization, examples, linear repetitive processes
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-8492] [data modyf. 07-04-2021 08:05]
28. Stability and controllability of a class of 2-D linear systems with dynamic boundary conditions, 2002, Eric Rogers , Krzysztof Gałkowski , Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , David H. Owens , IEEE Transactions on Circuits and Systems - I: Fundamental Theory and Applications, Vol. 49, no 2, 181--195, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dynamic boundary conditions, repititive processes, stability, stabilization
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. [?])
[AWCZ-7876] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
29. Development of a Matlab Toolbox for a class of 2D linear systems, 2001, Krzysztof Gałkowski , Eric Rogers , Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , David H. Owens , Systems Analysis Modelling Simulation (SAMS), Vol. 39, 507--519, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: 1D LRP representation, 2-Dimensional system, 2D discretization, LRP controllability, MATLAB toolbox, linear repetitive process (LRP), repetitive/multipass system
Kod: CZR-INNE BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-1780] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
30. Stability and dynamic boundary condition decoupling analysis for a class of 2-D discrete linear systems, 2001, Krzysztof Gałkowski , Eric Rogers , Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , David H. Owens , IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems, Vol. 148, no 3, 126--134, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: repetitive processes
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 15)
[AWCZ-4724] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
31. On a new method of discretization of differential linear repetitive processes, 2000, Artur Gramacki , Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences, Vol. 48, no 4, 539--560, ISSN: 0239-7528, eISSN: 2300-1917, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: discretization, linear repetitive processes
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 6)
[AWCZ-1900] [data modyf. 02-05-2021 01:47]
32. Analysis of properties of multitime-scale systems in 2D approach, 1999, Krzysztof Gałkowski , Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , Lecture Notes in Control and Information Sciences: Progress in system and robot analysis and control design, Vol. 243, 77--86, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 10)
[AWCZ-10632] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
33. Higher order discretisation methods for a class of 2-D continuous-discrete linear systems, 1999, Eric Rogers , Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , David H. Owens , Krzysztof Gałkowski , IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems, Vol. 146, no 6, 315--320, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 15)
[AWCZ-1760] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. Detection of epileptic seizures in EEG signals using deep learning techniques, 2019, Artur Gramacki , Krystian Dziędzioła , Jarosław Gramacki , W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering: abstract book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2019, s. 88, ISBN: 9788388317163, https://www.pcbbe.uz.zgora.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23587] [data modyf. 12-10-2021 12:38]
2. Statistical analysis of the morphometric parameters of human cell nuclei, 2019, Artur Gramacki , Marek Kowal , Anna Pławiak-Mowna , Małgorzata Mazurkiewicz , W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering: abstract book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2019, s. 93, ISBN: 9788388317163, https://www.pcbbe.uz.zgora.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23588] [data modyf. 12-10-2021 12:38]
3. A Complete Efficient FFT-Based Algorithm for Nonparametric Kernel Density Estimation, 2017, Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , W: 16th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2017, Zakopane, Polska, Cham: Springer International Publishing, 2017, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 10246, s. 62--73, ISBN: 9783319590592,
Słowa kluczowe: Density Estimation, FFT, Nonparametric
Kod: KON-WoS BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-319-59060-8_7
Cytowania wg WOS: 0 [06-02-2023]
[KONF-22951] [data modyf. 29-09-2021 11:54]
[10] [0.5]
4. Automatyczne tworzenie podsumowań tekstów metodami algebraicznymi, 2011, Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11: materiały 8. konferencji naukowej, Karpacz, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2011, s. 167--172,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20031] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Zastosowanie nieparametrycznych estymatorów jądrowych do analizy danych sondażowych, 2011, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11: materiały 8. konferencji naukowej, Karpacz, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2011, s. 191--194,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20034] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
6. Analiza danych z użyciem modeli regresyjnych z naruszonymi założeniami, 2010, Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010: materiały 7. konferencji naukowej, Świnoujście, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2010, s. 105--108,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19674] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
7. Metody algebraiczne w zadaniach eksploracji danych na przykładzie automatycznego analizowania treści dokumentów, 2010, Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG: XVI konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE, Kościelisko, Polska, Warszawa: Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2010, s. 225--249,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19816] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
8. Przybliżone zapytania do baz danych z akceleracją obliczeń rozkładów prawdopodobieństwa, 2010, Witold Andrzejewski , Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG: XVI konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE, Kościelisko, Polska, Warszawa: Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2010, s. 251--279,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19817] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
9. Redukcja liczebności zbiorów z wykorzystaniem systemu R, 2010, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG: XVI konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE, Kościelisko, Polska, Warszawa: Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2010, s. 173--188,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19815] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
10. Usługi biznesowe w SQL Server 2008. Omówienie oraz przykład zastosowania w przemyśle, 2010, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010: materiały 7. konferencji naukowej, Świnoujście, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2010, s. 101--104,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19673] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
11. Wykorzystanie informacji o rozkładzie prawdopodobieństwa do wyznaczania przybliżonych wartości agregacji, 2010, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , W: Technologie przetwarzania danych: III Krajowa konferencja naukowa, Poznań, Polska, Warszawa: Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2010, s. 270--283, ISBN: 9788320436822,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19696] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
12. Estymacja nieparametryczna wybranych parametrów bloku gazowo-parowego, 2009, Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09: materiały 6. konferencji naukowej : preprint, Rydzyna, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2009, s. 159--161,
Słowa kluczowe: CHP, Elektrociepłownia Zielona Góra, combined heat and power plant, estymacja jądrowa, estymacja nieparametryczna, kernel estimation, nonparametric estimation
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19238] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
13. Redukcja wymiarowości oraz wiaualizacja danych wielowymiarowych z wykorzystaniem projektu R, 2009, Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG: XV konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE, Kościelisko, Polska, Warszawa: Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2009, s. 207--228,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19382] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
14. Szacowanie emisji tlenków azotu (NOx) na podstawie danych eksploatacyjnych rzeczywistego obiektu przemysłowego, 2009, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09: materiały 6. konferencji naukowej : preprint, Rydzyna, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2009, s. 162--164,
Słowa kluczowe: CHP, NOx, NOx emission, combined heat and power plant, elektrociepłownia Zielona Góra, linear regression, regresja liniowa, szacowanie
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19239] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
15. Wykorzystanie projektu R w zadaniach eksploracji danych, 2009, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG: XV konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE, Kościelisko, Polska, Warszawa: Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2009, s. 99--120,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19381] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
16. Koncepcja budowy sieci neuronowej do celów modelowania działania elektrociepłowni, 2008, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , Adam Stürmer , W: Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce - SIECI 2008: VI konferencja naukowo-techniczna, Szklarska Poręba, Polska, Wrocław: Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, 2008, s. 405--410, ISBN: 9788392131557,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18927] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
17. Wybrane metody redukcji wymiarowości danych oraz ich wizualizacji, 2008, Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG: XIV konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE, Szczyrk, Polska, Warszawa: Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2008, s. 229--249, - + CD-ROM
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-19000] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
18. Developer Suite 10g: Forms & Reports - krótki kurs dla administratorów i deweloperów, 2006, Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG: XII konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE, Zakopane, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2006, s. 116, - <a href="http://www.ploug.org.pl/showhtml.php?file=konf_06/opisy_war"> http://www.ploug.org.pl/showhtml.php?file=konf_06/opisy_war</a> [ Materiały warsztatów; Tutorial dla uczestników z przemysłu ]
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18842] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
19. Oracle Reports 9i/10g, XML Publisher - raportowanie w internecie, 2006, Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG: XII konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE, Zakopane, Polska, Warszawa: Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2006, s. 289--309,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18069] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
20. Oracle Secure Enterprise Search - omówienie oraz ocena praktycznej przydatności, 2006, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG: XII konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE, Zakopane, Polska, Warszawa: Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2006, s. 121--136,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18068] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
21. Secure Enterprise Search oraz Oracle Text - czyli jak efektywnie przeszukiwać oraz indeksować dane, 2006, Artur Gramacki , W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG, Zakopane, Polska, [B. m.]: [brak wydawcy], 2006, s. 60, - <a href="http://www.ploug.org.pl/showhtml.php?file=konf_06/opisy_war"> http://www.ploug.org.pl/showhtml.php?file=konf_06/opisy_war</a> [ Materiały warsztatów; Tutorial dla uczestników z przemysłu ]
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18841] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
22. Java based toolbox for linear repetitive processes, 2005, Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , Krzysztof Gałkowski , Eric Rogers , W: Proceedings of the Second International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics - ICINCO 2005, Barcelona, Hiszpania, [B. m.]: [brak wydawcy], 2005, Vol. 1, s. 182--187 [CD-ROM], ISBN: 9728865295,
Słowa kluczowe: 2D systems, Java, Toolbox, repetitive processes
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17325] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
23. Projekt oraz implementacja modułu wyszukiwarki dla systemu bibliograficznego, 2005, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , W: Technologie przetwarzania danych: I Krajowa konferencja naukowa, Poznań, Polska, Poznań: Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2005, s. 453--464, ISBN: 8371433549,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17371] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
24. Zaawansowane przeszukiwanie baz danych - praktyczny przykład zastosowania, 2005, Artur Gramacki , W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 05: materiały II konferencji naukowej, Złotniki Lubańskie, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 183--188, ISBN: 8389712628,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-17186] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
25. Narzędzie HTML DB do szybkiego tworzenia aplikacji internetowych - omówienie oraz ocena praktycznej przydatności, 2004, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG: X Konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE, Kościelisko, Polska, Warszawa: Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2004, s. 73--89,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16677] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
26. Połączenia - pułapki i nowe możliwości, 2004, Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG: X Konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE, Kościelisko, Polska, Warszawa: Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2004, s. 259--277,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16678] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
27. Przegląd metod budowy aplikacji użytkowych dla baz danych Oracle, 2004, Artur Gramacki , W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04: materiały konferencji naukowej, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 99--104, ISBN: 8389712164,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16788] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
28. Stability analysis and simulations of a class of continuous linear 2D systems, 2004, Błażej Cichy , Krzysztof Gałkowski , Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , G. Jank , W: First International Conference in Informatics in Control, Automation and Robotics - ICINCO 2004, Setubal, Portugalia, [B. m.]: [brak wydawcy], 2004, Vol. 3, s. 282--287, ISBN: 9728865120,
Słowa kluczowe: LMI, PDE, continuous sD systems
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-16601] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
29. Koncepcja automatycznego tworzenia modułu auditingu w aplikacjach użytkowych, 2003, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , W: IX Konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie, Kościelisko, Polska, Warszawa: Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2003, s. 87--100, - ISSN : 1641-2117
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15907] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
30. Matlab-based toolbox for analysing differential Linear Repetitive Processes, 2003, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , Krzysztof Gałkowski , Eric Rogers , David H. Owens , W: 11th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED '03, Rhodes, Grecja, Rhodes: [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9608770602,
Słowa kluczowe: Matlab ODE Suite, Matlab toolbox, linear repetitive processes, ordinary differential equations
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15671] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
31. Multi-time scale systems in the framework of linear repetitive processes, 2002, Eric Rogers , Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , Wojciech Paszke , Krzysztof Gałkowski , W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 2002, T. 1, s. 277--282, ISBN: 8389044609, - + CD-ROM
Słowa kluczowe: linear repetitive processes, multi-time scale systems, multidimensional system
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-14910] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
32. System Komputerowej Ewidencji Publikacji SKEP oraz Komputerowy System Ewidencji Pracowników PERS na Uniwersytecie Zielonogórskim, 2002, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , W: VIII Konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie, Kościelisko, Polska, Warszawa: Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2002, s. 315--331,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15081] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
33. Informatyzacja Politechniki Zielonogórskiej w oparciu o system ORACLE, 2001, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , W: VII Konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE: Systemy informatyczne u progu nowego wieku - wydajność i bezpieczeństwo, Zakopane, Polska, Warszawa: Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2001, s. 219--234,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-11330] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
34. On some aspects of discrete equivalents of differential linear repetitive processes, 2001, Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , Krzysztof Gałkowski , Eric Rogers , David H. Owens , W: 40th IEEE Conference on Decision and Control: Proceedings, Orlando, USA, [B.m.]: [brak wydawcy], 2001, s. [6] CD-ROM,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-12943] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
35. 1D equivalent model and pass controllability of discrete non-unit memory linear repetitive processes, 2000, Krzysztof Gałkowski , Eric Rogers , Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , David H. Owens , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2000: Proceedings of the Sixth International Conference, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000, Vol. 1 : Control Theory : Control Engineering : Modelling : Simulation, s. 163--168,
Słowa kluczowe: 1D equivalent models, pass controllability, repetitive processes
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1720] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
36. Numerical analysis of a class of discrete-continous linear 2D systems, 2000, Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , Krzysztof Gałkowski , Eric Rogers , David H. Owens , W: Multidimensional (nD) Systems - NDS-2000: The Second International Workshop, Czocha Castle, Polska, Zielona Góra: Technical University Press, 2000, s. 237--243,
Słowa kluczowe: Discretization, MATLAB Toolbox, Repetitive processes, Stability
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-3641] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
37. Selected aspects of Matlab Based Toolbox for linear repetitive processes, 2000, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , Krzysztof Gałkowski , Eric Rogers , David H. Owens , W: Science Research Education - SRE 2000: Proceedings of the Polish-German Symposium, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 2000, Part 1, s. 35--40,
Słowa kluczowe: 1D LRP representation, 2-dimensional system, 2D discretization, LRP stability, MATLAB toolbox, linear repetitive process (LRP), repetitive/multpass system
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-2541] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
38. Strong practical stability for a class of 2D linear systems, 2000, Krzysztof Gałkowski , Eric Rogers , Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , David H. Owens , W: IEEE International Symposium on Circuits and Systems - ISCAS, Geneva, Szwajcaria, [B.m.]: [brak wydawcy], 2000, s. [4] CD-ROM, - Pełne materiały na CD-ROM
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-3582] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
39. Dynamic process initial conditions in repetitive processes controllability and stability analysis, 1999, Krzysztof Gałkowski , Eric Rogers , Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , David H. Owens , W: Information, Decision and Control - IDC '99: Data and Information Fusion Symposium, Signal Processing and Communications Symposium and Decision and Control Symposium : Proceedings, Adelaide, Australia, [B.m]: [brak wydawcy], 1999, s. 271--276,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-3581] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
40. Equivalence of state space models for 2-D MIMO systems - elementary operations approach, 1999, Krzysztof Gałkowski , Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , W: 14th World Congress of IFAC International Federation of Automatic Control, Beijing, Chiny, Oxford: International Federation of Automatic Control, 1999, Vol. D, s. 327--332,
Słowa kluczowe: Control system analysis, Discrete-time systems, Linear multivariable systems, Matrix polynomial equations, Multidimensional systems, State-space realisation
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-3501] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
41. Higher order discretization of differential linear repetitive processes, 1999, Krzysztof Gałkowski , Eric Rogers , Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , David H. Owens , W: 14th World Congress of IFAC International Federation of Automatic Control, Beijing, Chiny, Oxford: International Federation of Automatic Control, 1999, Vol. D, s. 333--338,
Słowa kluczowe: 2D linear systems, Repetitive dynamics, discrete approximations, stability
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-3521] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
42. Lyapunov stability theory for linear repetitive processes - the 1D equation approach, 1999, Eric Rogers , Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , Krzysztof Gałkowski , David H. Owens , W: European Control Conference - ECC '99: Summaries Volume, Karlsruhe, Niemcy, Karlsruhe: [brak wydawcy], 1999, s. [6] CD-ROM,
Słowa kluczowe: Linear Systems, Lyapunov Stability, Repetitive Dynamics
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-3481] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
43. MATLAB based tools for 2D linear systems with application to iterative learning control schemes, 1999, Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , Krzysztof Gałkowski , Eric Rogers , David H. Owens , W: International Symposium on Computer Aided Control System Design: Proceedings of the 1999 IEEE, Hawai' i, USA, [B.m.]: [brak wydawcy], 1999, s. 410--415, - Pełne materiały na CD-ROM
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-3701] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
44. Methods for the Discretization of a Class of 2D Continuous-Discrete Linear Systems, 1999, Artur Gramacki , Krzysztof Gałkowski , Eric Rogers , David H. Owens , W: 38th IEEE Conference on Decision and Control: Proceedings, Phoenix, USA, [B.m.]: [brak wydawcy], 1999, s. 3458--3463, - Pełne materiały na CD-ROM
Słowa kluczowe: discrete approximations, repetitive dynamics, stability
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-3622] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
45. Controlling the dynamics of discrete linear repetitive processes by rejecting the effects of dynamic pass initial conditions, 1998, Krzysztof Gałkowski , Eric Rogers , Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , David H. Owens , W: The First International Workshop on Multidimensional Systems - NDS-98, Łagów, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 1998, s. 63--66,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-3541] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
46. Development of a Matlab Toolbox for a class of 2D linear systems, 1998, Krzysztof Gałkowski , Eric Rogers , Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , David H. Owens , W: Trends in System Analysis and Control: Methods and Applications, Athens, Grecja, Athens: [brak wydawcy], 1998, s. 163--172,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-7222] [data modyf. 06-04-2021 13:58]
47. On the stability properties of discrete approximations to the dynamics of differential linear repetitive processes, 1998, Krzysztof Gałkowski , Eric Rogers , Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , David H. Owens , W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '98: Proceedings of the Fifth International Symposium, Międzyzdroje, Polska, Szczecin: Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1998, Vol. 1: Control Theory : Modelling and Simulation, s. 135--139,
Słowa kluczowe: discrete approximations, repetitive dynamics, stability
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-1600] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
48. Algebra macierzy wielowymiarowych, cz. 1 : podstawowe definicje, wyznacznik, 1997, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Wydaw. PZ, 1997, T. 3 : Informatyka, s. 83--89,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-13660] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
49. Algebra macierzy wielowymiarowych, cz. 2 : podstawowe działania, 1997, Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Wydaw. PZ, 1997, T. 3 : Informatyka, s. 90--94,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-13661] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
50. Multitime Scale Systems - the nD Approach, 1997, Krzysztof Gałkowski , Artur Gramacki , W: New Trends in Design of Control Systems - 2nd IFAC Workshop, Smolenice, Słowacja, -: [brak wydawcy], 1997, s. 509-514,
Słowa kluczowe: Fornasini-Marchesini model, Roesser model, discrete repetitive processes, multidimensional systems, multitime scale systems
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-10431] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
51. Dwufazowe zatwierdzanie transakcji w systemach zarządzania rozproszonymi bazami danych, 1996, Jarosław Gramacki , Artur Gramacki , W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 1996, T. 4 : Informatyka, s. 55--62,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15941] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
52. Metodologia tworzenia zaawansowanych aplikacji AM/FM/GIS na podstawie precyzyjnie zbudowanego zbioru reguł opisującego definiowane środowisko, 1996, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 1996, T. 4 : Informatyka, s. 48--54,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-15936] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
53. Technika AM/FM i GIS - nowe podejście do starych problemów energetyki, 1994, Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , W: 16. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1994, T. 2 : Elektrotechnika i elektronika, s. 131--134,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-18786] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)
1. Density estimations for approximate query processing on SIMD architectures, 2013, Witold Andrzejewski , Artur Gramacki , Jarosław Gramacki , .- Politechnika Poznańska: Instytut Informatyki, 2013.- 50 s.Raport: RA-03/2013 - <a href="http://arxiv.org/pdf/1505.01998v1.pdf"> http://arxiv.org/pdf/1505.01998v1.pdf</a>
Kod: RAP-TECH BibTeX (pkt. 0)
[RAP-1414] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)
1. Metody dyskretyzacji liniowych, różniczkowych procesów powtarzalnych, 2000, Artur Gramacki , .- Politechnika Zielonogórska: Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, 2000.- s. 183/ Promotor : dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski, prof. PZ
Kod: PHD BibTeX (pkt. 0)
[PHD-1040] [data modyf. 06-04-2021 13:59]