PERS - System Informacji o Pracownikach

prof. dr hab. nauk med. Miłosz Czuba

Dyscypliny naukowe:
nauki o zdrowiu; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Nie

ORCID: 0000-0002-8322-2279

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej

Adres: A-29 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 4a, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 302c

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: