PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr inż. Monika Ratajczak

Dyscypliny naukowe inżynieria biomedyczna; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej / Katedra Inżynierii Biomedycznej
Okres 1960 - 2022
Znaleziono 45 pozycji bibliograficznych
16 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Zastosowanie cyfrowej korelacji obrazu do oceny aktywności mięśni - badania pilotażowe, 2022, Monika Ratajczak , Emil Ganuszko , Tomasz Klekiel , W: Biomechaniczne aspekty ruchu, 2022 / red. Cz. Urbanik, A. Mastalerz, D. Iwańska, Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, s. 21--32, ISBN: 9788367228152 https://www.awf.edu.pl
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-23153] [data modyf. 27-03-2023 10:51]
2. Analysis of the Mechanical Properties of Impact Absorbing Structures Used in Military Helmets, 2021, Kamila Wiśniewska , Aleksandra Jędrzejewska , Monika Ratajczak , Tomasz Klekiel , W: Biocybernetics and Biomedical Engineering - Current Trends and Challenges: Proceedings of the 22nd Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering, Warsaw, Poland May 19?21, 2021, 2021 / ed. D. G. Pijanowska, K. Zieliński, A. Liebert, J. Kacprzyk, Cham: Springer Nature Switzerland (#), (Lecture Notes in Networks and Systems, Vol. 293), s. 17--28, ISBN: 9783030837037 https://www.springer.com/gp/book/9783030837037
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-22305] [data modyf. 29-11-2021 09:48]
3. Investigation of Helmet-Head Interaction in the Aspect of Craniocerebral Tissue Protection, 2020, Monika Ratajczak , Tomasz Klekiel , Grzegorz Sławiński , Romuald Będziński , W: Current Trends in Biomedical Engineering and Bioimages Analysis: proceedings of the 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBEE 2019, 2020 / eds. J. Korbicz, R. Maniewski, K. Patan, M. Kowal, Cham: Springer Nature Switzerland (#), (Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 1033), s. 308--315, ISBN: 9783030298845
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.1007/978-3-030-29885-2_28
Cytowania wg WOS: 2 [20-03-2023]
[WZCZ-21007] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
4. Detection and prediction of clinical and structural lesions in the brain tissues, 2017, Monika Ratajczak , W: Technical notes on engineering applications and challenges, 2017 / ed. Paweł Majdzik, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (#), s. 69--82, ISBN: 9788394759803
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-19043] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Dysfunkcje układu narządu ruchu człowieka spowodowane obciążeniami impulsowymi, 2017, Romuald Będziński , Katarzyna Arkusz , Tomasz Klekiel , Agnieszka Mackiewicz , Monika Ratajczak , Karolina Winiarczyk , W: Bezpieczeństwo wojsk w aspekcie zagrożeń technicznych i medycznych wynikających z użycia improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED), 2017 / red. nauk. A. Chciałowski, G. Gielerak, J. Małachowski, Warszawa: Wojskowy Instytut Medyczny, s. 219--249, ISBN: 9788394847708 https://wim.mil.pl/nauka/dzialalnosc-wydawnicza/3433-bezpieczenstwo-wojsk-w-aspekcie-zagrozen-technicznych
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-19868] [data modyf. 28-06-2021 12:19]
6. Protetyka u zwierząt - nowe spojrzenie i mozliwości, 2014, Monika Ratajczak , Ita Szczepańska , W: Ochrona środowiska w XXI wieku - wyzwania i perspektywy, 2014 / red. Agnieszka Kurczaba, Martyna Mendel, Ewa Romanowicz, Zbigniew Józef Szkop, Wrocław: Wrocławskie Wydaw. Naukowe, s. 52--64, ISBN: 9788360732922 - [+ bibliografia na s. 96--108], do właściwej liczby stron (52--57) doliczono str. bibliografii
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-16295] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
7. Wybrane aspekty protetyki u zwierząt na przykładzie protezy kończyny dolnej Bociana Białego, 2014, Monika Ratajczak , Ita Szczepańska , W: Od biotechnologii do ochrony środowiska [Dokument elektroniczny]*, 2014 / red. K. Walińska, Zielona Góra: Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 295--308, ISBN: 97883781177
Kod: MOR-NANG BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-16634] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Analysis of HIC and Hydrostatic Pressure in the Human Head during NOCSAE Tests of American Football Helmets, 2021, Mateusz Dymek , Mariusz Ptak , Monika Ratajczak , Fábio A. O. Fernandes , Artur Kwiatkowski , Johannes Wilhelm , Brain Sciences, Vol. 11, iss. 3, 1--29, ISSN: 2076-3425, eISSN: 2976-3425, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: American football, NOCSAE, biomechanics, brain injury, concussion, finite element head model, head injury criterion, helmet, helmet testing
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.3390/brainsci11030287
Cytowania wg WOS: 3 [27-03-2023] , JIF: 3.333
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 25-02-2021
[AWCZ-26191] [data modyf. 11-07-2022 12:12]
2. Symmetry of the Human Head-Are Symmetrical Models More Applicable in Numerical Analysis?, 2021, Monika Ratajczak , Mariusz Ptak , Artur Kwiatkowski , Konrad Kubicki , Fábio A. O. Fernandes , Johannes Wilhelm , Mateusz Dymek , Marek Sawicki , Sławomir Żółkiewski , Symmetry, Vol. 13, iss. 7, 1--15, ISSN: 2073-8994, eISSN: 2073-8994, bibliogr. rys. summ. - (This article belongs to the Special Issue Symmetry Applied in Biomechanics and Mechanical Engineering)
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.3390/sym13071252
Cytowania wg WOS: 1 [20-03-2023] , JIF: 2.94
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 12-07-2021
[AWCZ-32085] [data modyf. 29-06-2022 13:21]
3. Injury Biomechanics of a Child's Head: Problems, Challenges and Possibilities with a new aHEAD Finite Element Model, 2020, Johannes Wilhelm , Mariusz Ptak , Fábio A. O. Fernandes , Konrad Kubicki , Artur Kwiatkowski , Monika Ratajczak , Marek Sawicki , Dariusz Szarek , Applied Sciences, Vol. 10, no. 13, 1--26, ISSN: 2076-3417, eISSN: 2076-3417, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: DAI, TBI, aHEAD, biomechanics, brain, child safety, finite element head model, gray and white matter, head injury, head kinematics, injury criteria, numerical model, numerical simulation, paediatric model, vulnerable road user
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.3390/app10134467
Cytowania wg WOS: 9 [13-03-2023] , JIF: 2.679
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 28-06-2020
[AWCZ-25431] [data modyf. 02-05-2022 10:04]
4. Detection of bridging veins rupture and subdural haematoma onset using a finite element head model, 2019, G. F. J. Migueis , F. A. O. Fernandes , M. Ptak , Monika Ratajczak , R. J. Alves de Sousa , Clinical Biomechanics, Vol. 63, 104--111, ISSN: 0268-0033, eISSN: 1879-1271, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biomechanics, bridging veins, damage modelling, finite elements, head model, subdural haematoma
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1016/j.clinbiomech.2019.02.010
Cytowania wg WOS: 26 [27-03-2023] , JIF: 1.624
[AWCZ-23751] [data modyf. 05-07-2022 11:11]
5. Material and Structural Modeling Aspects of Brain Tissue Deformation under Dynamic Loads, 2019, Monika Ratajczak , Mariusz Ptak , Leszek Chybowski , Katarzyna Gawdzińska , Romuald Będziński , Materials, Vol. 12, no. 2, 1--14, ISSN: 1996-1944, eISSN: 1996-1944, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: biomechanics of the brain, brain injury process, dynamic response, finite element method (FEM), fluid-elastic materials, hyperelastic materials, mechanical properties of brain tissue, numerical simulation, viscoelastic materials
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 140) DOI: 10.3390/ma12020271
Cytowania wg WOS: 31 [20-03-2023] , JIF: 3.057
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 15-01-2019
[AWCZ-23556] [data modyf. 29-06-2022 14:46]
6. Investigation of biomechanics of skull structures damages caused by dynamic loads, 2018, Mariusz Ptak , Monika Ratajczak , Artur Kwiatkowski , Marek Sawicki , Johannes Wilhelm , Fábio Fernandes , Adam Druszcz , Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 20, no. 4, 143--150, ISSN: 1509-409X, eISSN: 2450-6303, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: biomechanics, cranial sutures, skull fracture, v method, vulnerable road user
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.5277/ABB-01252-2018-03
Cytowania wg WOS: 13 [20-03-2023] , JIF: 1.112
[AWCZ-23557] [data modyf. 01-07-2022 11:18]
7. Biomechanical analysis of head injury caused by a charge explosion under an armored vehicle, 2017, Monika Ratajczak , Roman Frątczak , Grzegorz Sławiński , Tadeusz Niezgoda , Romuald Będziński , Computer Assisted Methods in Engineering and Science, Vol. 24, no. 1, 3--15, ISSN: 2299-3649, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. https://cames.ippt.pan.pl/index.php/cames/issue/view/27
Słowa kluczowe: FEM, biomechanics of brain injury, combat conditions
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 14)
[AWCZ-21667] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
8. An analysis of the effect of impact loading on the destruction of vascular structures in the brain, 2016, Monika Ratajczak , Marek Sąsiadek , Romuald Będziński , Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 18, no. 3, 21--31, ISSN: 1509-409X, eISSN: 2450-6303, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FEM, biomechanical properties of cerebrovascular system, bridging vein rupture, dynamic model, impact loading, subdural haematoma
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 15) DOI: 10.5277/ABB-00552-2016-02
Cytowania wg WOS: 11 [06-03-2023]
[AWCZ-20148] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
9. An experimental and numerical investigation of the mechanical properties of spinal cords, 2016, Monika Ratajczak , Marek Malinowski , Romuald Będziński , Acta Polytechnica Hungarica, Vol. 13, no. 4, 87--106, ISSN: 1785-8860, eISSN: 1785-8860, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: finite element method (FEM), mechanical testing, nonlinear mechanical properties, spinal cord injury (SCI)
Kod: CZR-JCR BibTeX (pkt. 20) DOI: 10.12700/APH.13.4.2016.4.6
Cytowania wg WOS: 1 [27-02-2023]
[AWCZ-20149] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. Analiza stopnia tłumienia wybranych wkładek obuwniczych, 2022, Tomasz Klekiel , Monika Ratajczak , Emil Ganuszko , W: Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji, Warszawa, Polska, Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2022, s. 1--1, https://www.awf.edu.pl/wwf/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/sympozjum-biomechaniki-sportu-i-rehabilitacji
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-24044] [data modyf. 12-12-2022 09:57]
2. Zastosowanie cyfrowej korelacji obrazu do oceny aktywności mięśni - badania pilotażowe, 2022, Monika Ratajczak , Emil Ganuszko , Tomasz Klekiel , W: Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji, Warszawa, Polska, Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2022, s. 1--1, https://www.awf.edu.pl/wwf/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/sympozjum-biomechaniki-sportu-i-rehabilitacji
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-24043] [data modyf. 12-12-2022 09:56]
3. Analysis of the mechanical properties of impact absorbing structures used in military helmets, 2021, Kamila Wiśniewska , Aleksandra Jędrzejewska , Monika Ratajczak , Tomasz Klekiel , W: XXII Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBBE: Abstract Book, Warsaw, Polska, Warsaw: Committee of Biocybernetics and Biomedical Engineering of the Polish Academy of Sciences, 2021, s. 145, https://pcbbe.ibib.waw.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23822] [data modyf. 08-03-2022 11:07]
4. Badania biomechaniczne struktur czaszkowo-mózgowych, 2019, Monika Ratajczak , Mariusz Ptak , Romuald Będziński , W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: X sympozjum, Wrocław, Polska, Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 1, https://wroclaw.pan.pl/index.php/wydarzenia/549-x-sympozjum-wspolczesna-mysl-techniczna-w-naukach-medycznych-i-biologicznych - [poster]
Słowa kluczowe: biomechanika tkanek głowy, metoda elementów skończonych, urazowe uszkodzenie mózgu
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23471] [data modyf. 14-10-2021 12:15]
5. Biomechanika struktur czaszkowo-mózgowych w kontekście obciążeń dynamicznych, 2019, Romuald Będziński , Monika Ratajczak , Tomasz Klekiel , M. Ptak , W: Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji: streszczenia, Warszawa, Polska, Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2019, s. 7--8, https://www.awf.edu.pl/wwf/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/sympozjum-biomechaniki-sportu-i-rehabilitacji
Słowa kluczowe: biomechanika głowy, metoda elementów skończonych, obrazowanie medyczne
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23595] [data modyf. 15-10-2021 13:57]
6. Investigation of helmet-head interaction in the aspect of craniocerebral tissue protection, 2019, Monika Ratajczak , Tomasz Klekiel , Grzegorz Sławiński , Romuald Będziński , W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering: Abstract Book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 24, ISBN: 9788388317163, https://www.pcbbe.uz.zgora.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23593] [data modyf. 12-10-2021 12:35]
7. Modele matematyczne kości czaszki w urazach czaszkowo-mózgowych, 2019, Artur Kwiatkowski , Mariusz Ptak , Monika Ratajczak , Marek Sawicki , Johannes Wilhelm , Fábio Fernandes , Konrad Kubicki , W: Dolnośląskie Forum Neurochirurgów: VII Konferencja Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Neurochirurgów, Zieleniec, Polska, [B. m.]: --, 2019, s. 1, https://ptnch.pl/
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23598] [data modyf. 08-10-2021 15:44]
8. Symulacja uszkodzeń stopy w trakcie biegu, 2019, Tomasz Klekiel , Monika Ratajczak , Romuald Będziński , W: Sympozjum Biomechaniki Sportu i Rehabilitacji: streszczenia, Warszawa, Polska, Warszawa: Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego, 2019, s. 20--21, https://www.awf.edu.pl/wwf/nauka/konferencje-i-seminaria-naukowe/sympozjum-biomechaniki-sportu-i-rehabilitacji
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23596] [data modyf. 15-10-2021 13:56]
9. Badania powstawania krwiaków podtwardówkowych u osób w podeszłym wieku, 2018, Monika Ratajczak , Mariusz Ptak , Artur Kwiatkowski , Romuald Będziński , W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: IX sympozjum, Wrocław, Polska, Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2018, s. 54--55, ISBN: 9788394271480, https://bazawiedzy.upwr.edu.pl/info/book/UPWra9d3b2ef537c4c4e8596ee617811263c/IX+Sympozjum+%2522Wsp%25C3%25B3%25C5%2582czesna+My%25C5%259Bl+Techniczna+w+Naukach+Medycznych+i+Biologicznych%2522+%253A+materia%25C5%2582y+konferencyjne+title?r=publication&lang=pl#.YWQq-tVBzbh
Słowa kluczowe: krwiaki podtwardówkowe, metoda elementów skończonych, modele numeryczne głowy człowieka, żyły mostkowe
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23383] [data modyf. 11-10-2021 14:17]
10. Influence of ballistic helmet padding characteristics on protection of the brain tissue, 2018, Monika Ratajczak , Tomasz Klekiel , Grzegorz Sławiński , Romuald Będziński , W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018: abstracts book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 179--180, ISBN: 9788395183300, http://www.biomechanics2018.wm.uz.zgora.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23151] [data modyf. 13-10-2021 13:56]
11. Modele numeryczne głowy człowieka - perspektywa, wyzwania, możliwości, 2017, Monika Ratajczak , Mariusz Ptak , Romuald Będziński , W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: VIII sympozjum, Wrocław, Polska, Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2017, s. 80--81, ISBN: 9788394271459, http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4104564&fromLocationLink=false&theme=nukat
Słowa kluczowe: biomechanika urazów mózgu, metoda elementów skończonych
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22654] [data modyf. 11-10-2021 11:55]
12. Assessment of abnormalities in brain function based on changes in the mechanical properties of brain tissues, 2016, Monika Ratajczak , Tadeusz Niezgoda , Romuald Będziński , W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2016: abstracts, Biała Podlaska, Polska, Biała Podlaska: Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, College University in Biała Podlaska, 2016, s. 223--224, ISBN: 9788361509394,
Słowa kluczowe: FEM, TBI, biomechanics, brain function
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22241] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
13. Biomechanical aspects of brain tissue dysfunctions, 2016, Monika Ratajczak , Romuald Będziński , W: 40th Solid mechanics Conference. SolMech 2016, Warsaw, Polska, Warszawa, 2016, s. 1--2, - abstract
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22232] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
14. Mechanobiological damage to the structure and function of the brain, 2016, Monika Ratajczak , Romuald Będziński , W: IBRO & IRUN Neuroscience Forum - NEURONUS 2016, Krakow, Polska, [B. m.]: [B. w.], 2016, s. 108,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22151] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
15. The application of numerical methods for the assessment of brain dysfunction caused by overload resulting from combat operations, 2016, Monika Ratajczak , Tadeusz Niezgoda , Romuald Będziński , W: Techniki Komputerowe w Inżynierii - TKI 2016, Warszawa, Polska, [B. m.]: [B. w.], 2016, s. 1--2,
Słowa kluczowe: FEM, biomechanics of brain injury, combat conditions
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22310] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
16. Wpływ przeciążeń mechanicznych na zaburzenia neurofunkcjonalne, 2016, Monika Ratajczak , Romuald Będziński , W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: VII sympozjum, Wrocław, Polska, Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2016, s. 73--74, ISBN: 9788394271435,
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-22207] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
17. Biomechanics of traumatic brain injury, 2015, Monika Ratajczak , Romuald Będziński , W: 21st Congress of the European Society of Biomechanics : EBS 2015: book of extended, Prague, Czechy, Praha: Ceske Vysoke Uceni Technicke, 2015, s. 353, ISBN: 9788001057773,
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21809] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
18. The use of numerical studies in the assessment of mechanical characteristics of the highly deformable structures of the head, 2015, Monika Ratajczak , Romuald Będziński , W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics: short papers, Gdańsk, Polska, Gdańsk: Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics Grańsk Branch, 2015, Vol. 2, s. 587--588, ISBN: 9788393210763,
Słowa kluczowe: FEM, brain tissues, multiphase systems, nonlinear materials
Kod: KON-ANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21858] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
19. Wpływ gwałtownych obciążeń mózgu na zaburzenia neurologiczne - badania numeryczne, 2015, Monika Ratajczak , Romuald Będziński , W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: VI sympozjum, Wrocław, Polska, Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2015, s. 89--90, ISBN: 9788393420483,
Słowa kluczowe: biomechanika mózgu, dysfunkcje neurologiczne, metoda elementów skończonych
Kod: KON-NANG BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21780] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
20. Zastosowanie metod numerycznych do predykcji i wyjaśnienia zjawisk destrukcji tkanek mózgowych w warunkach szybkozmiennych obciążeń, 2015, Monika Ratajczak , Romuald Będziński , W: Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna: XIX krajowa konferencja naukowa, Warszawa, Polska, [B. m.]: [B. w.], 2015, s. 71,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21946] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
21. An investigation of brain structure deformations under impact loading, 2014, Monika Ratajczak , Romuald Będziński , W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2014, Łódź, Polska, Łódź: Department of Automation, Biomechanics and Mechatronics and Faculty of Organization and Management of the Lodz Universuty of Technology, 2014, s. 183--184, ISBN: 9788372836281,
Słowa kluczowe: brain tissue biomechanics, intracranial pressure (ICP), shock wave - head interactions, traumatic brain injury (TBI)
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21477] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
22. An innovative method for the treatment of hip dysplasia in small dogs, 2013, I. Szczepańska , Monika Ratajczak , Zbigniew Zawada , W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists: the 8th international conference of young naturalists, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2013, s. 164, - [poster session]
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21223] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
23. Badania na gadach nową perspektywą rozwoju inżynierii biomedycznej, 2013, Monika Ratajczak , Ita Szczepańska , Zbigniew Zawada , W: Poznańskie Dni Zwierząt Egzotycznych: I konferencja, Poznań, Polska, Poznań: [B. w.], 2013, s. 1,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21252] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
24. Innovative solutions for the treatment of hip dysplasia (Dysplasia coxae congenita) in small dogs and cats, 2013, Ita Szczepańska , Monika Ratajczak , Tomasz Hołówko , Zbigniew Zawada , W: Molod' i postup biologii: IX mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv : pryuročenoji do 150-riččja vid dnja narodžennja akademika V. Vernads'koho : zbirnik tez, L'viv, Ukraina, L'viv: SPOLOM, 2013, s. 465, ISBN: 9789666658176, - [str. tytułowa również w j. ang.]
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20832] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
25. Prosthetics of lower limbs - the chance for the survival of protected birds, 2013, Monika Ratajczak , Ita Szczepańska , Tomasz Hołówko , Zbigniew Zawada , W: Molod' i postup biologii: IX mižnarodna naukova konferenciâ studentiv ta aspirantiv : pryuročenoji do 150-riččja vid dnja narodžennja akademika V. Vernads'koho : zbirnik tez, L'viv, Ukraina, L'viv: SPOLOM, 2013, s. 447--448, ISBN: 9789666658176, - [str. tytułowa również w j. ang.]
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20831] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
26. Protetyka u zwierząt - nowe spojrzenie i możliwości, 2013, Monika Ratajczak , Ita Szczepańska , W: Ochrona środowiska - wyzwania i perspektywy w XXI wieku, Wrocław, Polska, Wrocław: [brak wydawcy], 2013, s. 35,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21244] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
27. The mechanical properties of the spinal cord in a state of uniaxial tension, 2013, Monika Ratajczak , Zbigniew Zawada , W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists: the 8th international conference of young naturalists, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: The Biologist Scientific Union of University of Zielona Góra, 2013, s. 159,
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-21222] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
28. Methods reconstruction of the lower limb in white stork (Ciconia ciconia) - a project of the prosthesis, 2012, Monika Ratajczak , I. Szczepańska , T. Hołówko , Zbigniew Zawada , W: From biotechnology to environmental protection - the interdisciplinary meeting of young naturalists: the 7th international conference of young naturalists, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: [brak wydawcy], 2012, s. 81 [abstr.], - [poster session]
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-20697] [data modyf. 06-04-2021 13:59]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)
1. Wieloczujnikowa opaska na głowę, 2018, Mariusz Ptak , Marek Sawicki , Johannes Wilhelm , Maciej Wnuk , Monika Ratajczak , Fábio Fernandes , Artur Kwiatkowski , Konrad Kubicki , .- Numer: P.426323.- Data zgłoszenia 13-07-2018
Kod: PAT-ZGLO BibTeX (pkt. 2)
[PATWZU-1896] [data modyf. 06-04-2021 14:00]