PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Joanna Zegzuła-Nowak

Dyscypliny naukowe filozofia; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filozofii
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 11 pozycji bibliograficznych
4 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)
1. Polemiki filozoficzne Henryka Elzenberga ze szkołą lwowsko-warszawską, 2017, Joanna Zegzuła-Nowak , , pod red. Joanny Zegzuły-Nowak Kraków: Wydawnictwo Scriptum (#), s. 392, , ISBN: 9788365432445, bibliogr. summ. http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4045238&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MON-W1-H BibTeX (pkt. 120)
[WZ-13765] [data modyf. 08-10-2021 12:05]
[120] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Echa oświeceniowe w koncepcjach etycznych szkoły lwowsko-warszawskiej, 2019, Joanna Zegzuła-Nowak , W: Etické Myslenie minulosti a sučasnosti. Etika na Slovensku a v Európe (1751-1850): Ethical Thinking on Past and Present. Ethics in Slovakia and Europe (1751-1850), 2019 / ed. Vasil Gluchman, Prešov: Filozofická fakulta PU v Prešove, s. 269--283, ISBN: 9788055522845
Kod: MOR-INNE BibTeX (pkt. 5)
[WZCZ-21555] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5] [1]
2. Wzorzec człowieka nauki w założeniach programowych i postawach naukowych Marii i Stanisława Ossowskich, 2018, Joanna Zegzuła-Nowak , W: W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy, 2018, Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (#), s. 165--180, ISBN: 9788378423331 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4456322&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20417] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[20] [1]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Wokół zagadnienia tożsamości narodowej. Mieczysława Wallisa rozrachunki z polskością, 2021, Joanna Zegzuła-Nowak , Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, R. 30, Nr 3, 75--94, ISSN: 1230-1493, eISSN: 2300-2573, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: M. Wallis, antysemityzm, estetyzacja świata, materiały archiwalne, szkoła lwowsko warszawska, tożsamość narodowa
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.24425/pfns.2021.138101
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AT_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 12-10-2021
[AWCZ-32430] [data modyf. 28-10-2021 09:30]
[70] [1]
2. Mieczysław Wallis a/i Maria Ossowska. Studium relacji na marginesie materiałów archiwalnych, 2020, Joanna Zegzuła-Nowak , Studia z Historii Filozofii, 1 (11), 149--179, ISSN: 2083-1978, eISSN: 2391-775X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Maria Ossowska, Mieczysław Wallis, archival materials, historia polskiej filozofii XX wieku, history of 20th century Polish philosophy, materiały archiwalne, mutual intellectual relation, związki intelektualne
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.12775/szhf.2020.008
[AWCZ-25188] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[70] [1]
3. Truth and freedom as the axiological foundations of practicing science at the Lvov-Warsaw School, 2019, Joanna Zegzuła-Nowak , Kultura i Wartości, 18, 65--97, ISSN: 2299-7806, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Lemberg-WarschauSchule, Lvov-Warsaw School, Wahrheit und Freiheit in der Wissenschaft, Werte, aksjologiczny wymiar nauki, axiological dimension of science, axiologische Dimension der Wissenschaft, prawda i wolność w nauce, szkoła lwowsko-warszawska, truth and freedom in science, wartości
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 40) DOI: 10.17951/kw.2019.28.65-97
[AWCZ-25187] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[40] [1]
4. Jan Łukasiewicz jako nauczyciel, mentor i inspirator twórczej aktywności Mieczysława Wallisa, 2018, Joanna Zegzuła-Nowak , Studia z Historii Filozofii, 2 (9), 69--90, ISSN: 2083-1978, eISSN: 2391-775X, bibliogr. summ. https://apcz.umk.pl/szhf/article/view/szhf.2018.019
Słowa kluczowe: Jan Łukasiewicz, Mieczysław Wallis, epistemology, history of Polish philosophy of the 20th century, neo-Kantianism
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 9)
[AWCZ-22900] [data modyf. 08-12-2021 10:24]
[9] [1]
5. Mieczysław Wallis jako recenzent i inspirator twórczej aktywności H. Elzenberga, 2017, Joanna Zegzuła-Nowak , Przegląd Filozoficzny. Nowa Seria, nr 4 (104), 177--190, ISSN: 1230-1493, eISSN: 2300-2573, https://journals.pan.pl/dlibra/publication/122119/edition/106447/content
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 11)
[AWCZ-22701] [data modyf. 01-09-2021 11:54]
[11] [1]
6. Moral and aesthetic considerations of humanity according to the Polish philosopher Mieczysław Wallis, 2017, Joanna Zegzuła-Nowak , Ethics and Bioethics, 7, (1-2), 67--73, ISSN: 1338-5615, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Mieczysław Wallis, Polish axiology in the 20th century, aesthetic and moral considerations of humanity, values
Kod: CZR-INNE-5 BibTeX (pkt. 5) DOI: 10.1515/ebce-2017-0010
[AWCZ-21521] [data modyf. 06-04-2021 14:00]
[5] [1]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. W kręgu twórczości Marii Ossowskiej: analiza - inspiracje - alternatywy, 2018, / (Red.) Joanna Dudek , Tomasz Turowski , Paweł Walczak , Joanna Zegzuła-Nowak , .- Zielona Góra: Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (#), 2018, s. 329.- ISBN: 9788378423331 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:4456322&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: RED-MON-W1-H BibTeX (pkt. 40)
[RED-5757] [data modyf. 29-11-2021 10:31]
[11.6] [0.29]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)
1. Justification of axiology and ethics in Polish and international research // ed. L. Kopciuch, T. Siwiec, 2017, (Rec.) Joanna Zegzuła-Nowak , Studia z Filozofii Polskiej.- 2017, t. 12, s. 335--337
Kod: REC-KSI BibTeX (pkt. 0)
[REC-2423] [data modyf. 06-04-2021 14:00]