PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr inż. Jagoda Kurowiak

Dyscypliny naukowe inżynieria biomedyczna; udział: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Inżynierii Materiałowej i Biomedycznej / Katedra Inżynierii Biomedycznej
Okres 2012 - 2021
Znaleziono 13 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Oznaczona kolorami punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Znak (#) w opisie bibliograficznym oznacza, że publikacja wydana jest przez wydawcę z listy ministerialnej lub dotyczy konferencji z listy ministerialnej.
JIF: Journal Impact Factor (dana wyświetlana tylko z poziomu LAN UZ)
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Analiza wymagań dla konstrukcji stentów projektowanych do leczenia dysfunkcji cewki moczowej, 2021, Jagoda Kurowiak , Tomasz Klekiel , Romuald Będziński , W: Zdrowie człowieka - profilaktyka, rozpoznawanie i leczenie chorób, 2021 / red. K. Maciąg, M. Maciąg, Lublin: Wydaw. Naukowe TYGIEL (#), s. 181--189, ISBN: 9788366489653 http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/publikacja/9D21E1DB-9C07-33AA-3F6F-89D10134A610
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-22113] [data modyf. 25-08-2021 09:55]
2. Analysis of the Degradation Process of Alginate-Based Hydrogels in Artificial Urine for Use as a Bioresorbable Material in the Treatment of Urethral Injuries, 2021, Jagoda Kurowiak , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński , W: Synthesis and Characterization of Biomedical Materials: Printed edition of the Special Issue Published in "Processes", 2021 / eds. L. A. Dobrzański, A. D. Dobrzańska-Danikiewicz, L. B. Dobrzański, J. Dobrzańska, Basel: MDPI, s. 497--507, ISBN: 9783036525235 https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/4734 - [Przedruk z czasopisma "Processes"]
Kod: ROZ-2 BibTeX (pkt. 0) DOI: 10.3390/pr8030304
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: PUBLISHER_WEBSITE, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 31-12-2021
[WZCZ-22510] [data modyf. 19-01-2022 12:32]
3. Alginian sodu jako biomateriał stosowany w leczeniu zwężenia cewki moczowej, 2020, Jagoda Kurowiak , Agnieszka Mackiewicz , Tomasz Klekiel , Romuald Będziński , W: Osiągnięcia, wyzwania oraz problemy nauk przyrodniczych i medycznych, 2020 / re. A. Danielewska, M. Maciąg, Lublin: Wydaw. Naukowe Tygiel sp. z o.o. (#), s. 39--53, ISBN: 9788366489400 http://katalog.nukat.edu.pl/lib/item?id=chamo:5140223&fromLocationLink=false&theme=nukat
Kod: MOR-W1 BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-21861] [data modyf. 25-08-2021 09:57]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. Analysis of the Degradation Process of Alginate-Based Hydrogels in Artificial Urine for Use as a Bioresorbable Material in the Treatment of Urethral Injuries, 2020, Jagoda Kurowiak , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński , Processes, Vol. 8, iss. 3, 1--11, eISSN: 2227-9717, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: hydrogel material, regenerative medicine, sodium alginate, urethra
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.3390/pr8030304
Cytowania wg WOS: 34 [08-07-2024], JIF: 2.847
Open Access: Licence: CC-BY, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 06-03-2020
[AWCZ-25053] [data modyf. 20-07-2023 12:51]
2. Determination of Stent Load Conditions inNew Zealand White Rabbit Urethra, 2020, Agnieszka Mackiewicz , Tomasz Klekiel , Jagoda Kurowiak , Tomasz Piasecki , Romuald Będziński , Journal of Functional Biomaterials, Vol. 11, iss. 4, 1--9, eISSN: 2079-4983, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: New Zealand white rabbit, fluoroscopy, mechanical properties, urethra, urine pressure
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.3390/jfb11040070
Cytowania wg WOS: 6 [17-06-2024],
logo_pubmed [23-05-2024]
[AWCZ-25663] [data modyf. 07-04-2021 09:36]
3. Novel design of sodium alginate based absorbable stent for the use in urethral stricture disease, 2020, Tomasz Klekiel , Agnieszka Mackiewicz , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Joanna Skonieczna , Jagoda Kurowiak , Tomasz Piasecki , Agnieszka Noszczyk-Nowak , Romuald Będziński , Journal of Materials Research and Technology, Vol. 9, iss. 4, 9004--9015, eISSN: 2238-7854, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Finite element method, Hydrogel, Numerical analysis, Stents of urethra, Urethral stenosis, Urinary flow
Kod: CZR-N-WYKAZ BibTeX (pkt. 100) DOI: 10.1016/j.jmrt.2020.06.047
Cytowania wg WOS: 12 [08-07-2024], JIF: 5.039
Open Access: Licence: CC-BY-NC-ND, Article mode: OPEN_JOURNAL, Release time: AFTER_PUBLICATION, Text version: FINAL_PUBLISHED, Date of publication: 23-06-2020
[AWCZ-25414] [data modyf. 17-06-2022 11:49]
5. Materiały konferencyjne (KONF)
1. Evaluation of structure of a hydrogel material based on sodium alginate under deformation, 2021, Jagoda Kurowiak , Tomasz Klekiel , Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński , W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2020: abstracts book, Warsaw, Polska, Warsaw: Medical University of Warsaw, 2021, s. 99--100, ISBN: 9788376375618, https://esmac.org/events/biomechanics-2020/
Słowa kluczowe: elasticity, hydrogel, micro DIC, regenerative medicine, sodium alginate
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23845] [data modyf. 14-10-2021 15:54]
2. Mechanical properties of New Zealand White Rabbit urethra tissue under urinal fluid flow, 2021, Agnieszka Mackiewicz , Tomasz Klekiel , Jagoda Kurowiak , Tomasz Piasecki , Romuald Będziński , W: XXII Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering - PCBBE: Abstract Book, Warsaw, Polska, Warsaw: Committee of Biocybernetics and Biomedical Engineering of the Polish Academy of Sciences, 2021, s. 88, https://pcbbe.ibib.waw.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23810] [data modyf. 14-10-2021 15:58]
3. Alginian sodu jako biomateriał stosowany w leczeniu zwężenia cewki moczowej, 2020, Jagoda Kurowiak , Agnieszka Mackiewicz , Tomasz Klekiel , Romuald Będziński , W: Ogólnopolska Konferencja Naukowa BIOPOLIMERY: źródło nowych materiałów, Lublin, Polska, [B. m.]: --, 2020, s. 16--17, https://fundacja-tygiel.pl/biopolimery/ - [konferencja on-line]
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23692] [data modyf. 12-10-2021 10:39]
4. Resorpcja hydrożeli na bazie alginianu sodu w sztucznym moczu, 2019, Jagoda Kurowiak , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński , W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: X sympozjum, Wrocław, Polska, Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 1, https://wroclaw.pan.pl/index.php/wydarzenia/549-x-sympozjum-wspolczesna-mysl-techniczna-w-naukach-medycznych-i-biologicznych - [prezentacja ustna]
Słowa kluczowe: alginian sodu, bioresorpcja, regeneracja tkanek
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23468] [data modyf. 14-10-2021 12:15]
5. Resorpcja hydrożeli podczas swobodnego przepływu w warunkach in vitro, 2019, Łukasz Zaręba , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Jagoda Kurowiak , Agnieszka Mackiewicz , Romuald Będziński , W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: X sympozjum, Wrocław, Polska, Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 1, https://wroclaw.pan.pl/index.php/wydarzenia/549-x-sympozjum-wspolczesna-mysl-techniczna-w-naukach-medycznych-i-biologicznych - [poster]
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23470] [data modyf. 14-10-2021 12:15]
6. Wykorzystanie metody cyfrowej korelacji obrazu w badaniach polimerów pochodzenia naturalnego, 2019, Rafał Rudyk , Agnieszka Mackiewicz , Jagoda Kurowiak , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Romuald Będziński , W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych: X sympozjum, Wrocław, Polska, Wrocław: Oddział Polskiej Akademii Nauk, 2019, s. 1, https://wroclaw.pan.pl/index.php/wydarzenia/549-x-sympozjum-wspolczesna-mysl-techniczna-w-naukach-medycznych-i-biologicznych - [poster]
Słowa kluczowe: hydrożel, metoda cyfrowej korelacji obrazu, odkształcenie, stent urologiczny
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23469] [data modyf. 14-10-2021 12:15]
7. Biomechanical investigation of animal urethra model, 2018, Agnieszka Mackiewicz , Agnieszka Kaczmarek-Pawelska , Jagoda Kurowiak , Marek Malinowski , Łukasz Zaręba , Agnieszka Noszczyk-Nowak , Urszula Pasławska , J. Madej , J. Skonieczna , M. Michałek , M. Płóciennik , K. Nowak , Romuald Będziński , W: International Conference of the Polish Society of Biomechanics - BIOMECHANICS 2018: abstracts book, Zielona Góra, Polska, Zielona Góra: University of Zielona Góra, Department of Mechanical Engineering, Division of Biomedical Engineering, 2018, s. 143--144, ISBN: 9788395183300, http://www.biomechanics2018.wm.uz.zgora.pl/
Kod: ROZ-5 BibTeX (pkt. 0)
[KONF-23154] [data modyf. 13-10-2021 13:56]