PERS - System Informacji o Pracownikach

SKEP - dr Dariusz Sagan

Dyscypliny naukowe filozofia; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak
Jednostka Instytut Filozofii
Okres 2017 - 2021
Znaleziono 15 pozycji bibliograficznych
15 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi Podana punktacja za osiągnięcia dotyczy publikacji za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2021]
[A] [B] gdzie:
A - Wartość punktowa udziału jednostkowego autora
B - Udział jednostkowy autora
Pokazana punktacja bierze pod uwagę dyscyplinę podstawową współautorów.
Gwiazdka (*) przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano inną niż UZ afiliację tego autora.
Od Do

cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)
1. Status poznawczy teorii inteligentnego projektu w świetle naturalizmu metodologicznego i koncepcji epistemicznych układów odniesienia 2019, Dariusz Sagan , W: Genius Vitae. Księga pamiątkowa dedykowana Panu Profesorowi Marianowi Józefowi Wnukowi, 2019 / red. Stanisław Janeczek, Zbigniew Wróblewski, Anna Starościc, Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, s. 309--321, ISBN: 9788380617056
Kod: MOR-WI BibTeX (pkt. 20)
[WZCZ-20960] [data modyf. 27-06-2019 11:18]
[20] [1]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)
1. The Nature of Design Inference and the Epistemic Status of Intelligent Design 2019, Dariusz Sagan , International Philosophical Quarterly, vol. 59, no 1, 37--55, ISSN: 0019-0365, eISSN: 2153-8077, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ERIH BibTeX (pkt. 70) DOI: 10.5840/ipq20181220121 Cytowania wg Scopus: 0 [25-10-2021]
[AWCZ-23511] [data modyf. 14-01-2019 09:39]
[70] [1]
2. Dlaczego rozszerzona synteza ewolucyjna jest niezbędna /Gerd B. Müller; tłum. z j. ang 2018, Dariusz Sagan , Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin, t.15, 371--413, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: biologia ewolucyjna, biologia systemowa, ewolucyjna biologia rozwoju, nowoczesna synteza, rozszerzona synteza, tworzenie nisz
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-24189] [data modyf. 26-06-2019 08:51]
3. Ewolucjonizm darwinowski w świetle genomiki/Eugene V. Koonin; tłum. z j. ang 2018, Dariusz Sagan , Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin, t.15, 283--370, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Nowoczesna Synteza, Postnowoczesna Synteza biologii ewolucyjnej, biologia systemowa, darwinizm, dobór oczyszczający, genomika ewolucyjna, neutralne procesy ewolucyjne, nieadaptacjonistyczna teoria ewolucji.
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-24186] [data modyf. 26-06-2019 08:31]
4. Ewolucyjna Teleonomia jako zasada unifikująca Rozszerzonej Syntezy Ewolucyjnej/ Jonathan Bartlett; tłum. z j. ang 2018, Dariusz Sagan , Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin, t. 15, 441--460, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Ewolucyjna Teleonomia, Nowoczesna Synteza, Rozszerzona Synteza Ewolucyjna, rozumowanie w biologii, teleologia, teoria ewolucji, zasada unifikująca
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-24233] [data modyf. 09-07-2019 09:31]
5. Ewolucyjna Teleonomia jako zasada unifikująca Rozszerzonej Syntezy Ewolucyjnej /Jonathan Bartlett; tłum. z j. ang 2018, Dariusz Sagan , Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin, t.15, 441--460, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-24195] [data modyf. 26-06-2019 10:15]
6. Jaki "artyficjalizm" stanowi epistemiczny układ odniesienia nauki 2018, Dariusz Sagan , Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin, t. 15, 223--250, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Kazimierz Jodkowski, Krzysztof J. Kilian, artyficjalizm, epistemiczny układ odniesienia, nadnaturalizm, naturalizm metodologiczny, teoria inteligentnego projektu, twarde jądro
Kod: CZR-WYKAZ BibTeX (pkt. 5)
[AWCZ-24168] [data modyf. 17-06-2019 10:40]
[5] [1]
7. Nowe idee w biologii ewolucyjnej: od NDMS do EES /Sy Garte; tłum. z j. ang 2018, Dariusz Sagan , Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin, t.15, 415--440, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: ewolucyjna biologia rozwoju, konwergencja, mutacje warunkowane środowiskowo, naturalna inżynieria genetyczna, nowoczesna synteza neodarwinowska, rozszerzona synteza ewolucyjna, sieci regulatorowe genów, teleologia, teleonomia, tworzenie nisz
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-24193] [data modyf. 26-06-2019 09:11]
8. Teleologia i pochodzenie ewolucji/ Sy Garte; tłum. z j. ang 2018, Dariusz Sagan , Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin, t. 15, 461--482, ISSN: 2299-0356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: darwinizm, kod genetyczny, pochodzenie ewolucji, system translacji, teleologia wewnętrzna, teleonomia, teologia, związek między genotypem a fenotypem
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-24232] [data modyf. 09-07-2019 09:23]
9. Darwin i naturalizm/ Elliott Sober; tłum. z j. ang. 2017, Dariusz Sagan , Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin, t. 14, 7--52, ISSN: 2299-0356,
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-22910] [data modyf. 02-07-2018 14:26]
10. Filozoficzne wady naturalizmu metodologicznego i perspektywy na przyszłość/ Johnatan Bartlett; tłum. z j. ang. 2017, Dariusz Sagan , Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin, t. 14, 53--89, ISSN: 2299-0356,
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-22911] [data modyf. 02-07-2018 14:29]
11. Naturalizm metodologiczny, teizm metodologiczny i regularyzm/ Tom Gilson; tłum. z j. ang. 2017, Dariusz Sagan , Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin, t. 14, 89--98, ISSN: 2299-0356,
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-22912] [data modyf. 02-07-2018 14:31]
12. Związek między Baconem, teleologią i analogią a doktryną naturalizmu metodologicznego/ James C. LeMaster; tłum. z j. ang. 2017, Dariusz Sagan , Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin, t. 14, 99--133, ISSN: 2299-0356,
Kod: ROZ-3 BibTeX (pkt. 0)
[AWCZ-22913] [data modyf. 02-07-2018 14:33]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)
1. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin 2018, / (Red.) Dariusz Sagan , .- Zielona Góra: Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, t. 15.- ISSN: 2299-0356
Kod: RED-C-NANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-5830] [data modyf. 17-06-2019 09:49]
2. Filozoficzne Aspekty Genezy = Philosopical Aspects of Origin 2017, / (Red.) Dariusz Sagan , .- Zielona Góra: Instytut Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, t. 14.- ISSN: 2299-0356
Kod: RED-C-NANG BibTeX (pkt. 0)
[RED-5741] [data modyf. 03-07-2018 08:41]