PERS - System Informacji o Pracownikach

Dyrektor Instytutu

Adres:
Szpital - Budynek Administracyjny
Zyty 28 Zielona Góra
65-046 Zielona Góra
Pomieszczenie: 105a

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!