PERS - System Informacji o Pracownikach

Sekretariat Instytutu Nauk Medycznych

Adres:
Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu
Zyty 28 Zielona Góra
65-001 Zielona Góra
Pomieszczenie: 105

Adres E-mail:
Adres E-mail:
Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
dr Anna Butkiewicz
Brak studentów studiów doktoranckich!