PERS - System Informacji o Pracownikach

Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Endokrynologii

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Kliniki dr n. med. Iwona Towpik
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!