PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Chirurgii i Urologii Dziecięcej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry dr hab. n. med. Marcin Polok
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!