PERS - System Informacji o Pracownikach

Katedra Hematologii

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Katedry dr hab. n. med. Katarzyna Brzeźniakiewicz-Janus
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!