PERS - System Informacji o Pracownikach

Zakład Medycyny Sądowej

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Zakładu dr n. med. Julia Sobol
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!