PERS - System Informacji o Pracownikach

Klinika Okulistyki

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Kliniki Okulistyki dr n. med. Małgorzata Rogaczewska
Brak jednostek podrzędnych!
Brak studentów studiów doktoranckich!