PERS - System Informacji o Pracownikach

Klinika Okulistyki

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Kliniki Okulistyki dr n. med. Małgorzata Rogaczewska
Dane jednostki może modyfikować:
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Brak studentów studiów doktoranckich!