PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Diagnozy i Terapii Logopedycznej

Adres:
Budynek Dydaktyczny
prof. Z. Szafrana 4a Zielona Góra
65-516 Zielona Góra

Strona www: www.inz.uz.zgora.pl

Brak jednostek podrzędnych!
Brak pracowników!
Brak studentów studiów doktoranckich!