PERS - System Informacji o Pracownikach

Pracownia Diagnozy i Terapii Logopedycznej

Adres:
Szpital - Budynek Administracyjny
Zyty 28 Zielona Góra
65-046 Zielona Góra

Kierownictwo jednostki:
Funkcja Nazwisko i imię
Kierownik Pracowni dr Grzegorz Hryniewicz
Brak jednostek podrzędnych!

Pracownicy:

Brak wyników filtrowania
Nazwisko i imię
dr Grzegorz Hryniewicz
Brak studentów studiów doktoranckich!