PERS - System Informacji o Pracownikach

dr n. med. Paweł Jarmużek

Dyscypliny naukowe:
nauki o zdrowiu; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0001-5645-9513

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Adiunkt

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Klinika Chorób Układu Nerwowego, Ortopedii, Traumatologii i Onkologii Narządu Ruchu

Adres: F-00 - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu, Zyty 28 Zielona Góra

Pokój: 122

Telefon: 683283105

Adres E-mail:

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: