PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. Mariusz Naczk

Dyscypliny naukowe:
nauki o zdrowiu; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-2128-9347

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Fizjologii Stosowanej i Klinicznej

Adres: F - Szpital - Budynek Administracyjny, Zyty 28, 65-046, Zielona Góra

Pokój: 205

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Uwagi: Dyrektor Instytutu Nauk o Zdrowiu pok. 205 bud. F

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:
Pełnione funkcje: