PERS - System Informacji o Pracownikach

mgr Marek Kamiński

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Magazynier sprzętu muzycznego

Jednostka: Instytut Muzyki

Adres: A-15 - Budynek Dydaktyczny, prof. Z. Szafrana 19, 65-516, Zielona Góra

Pokój: 03A

Telefon: 683282139

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować:

Stanowisko: Kustosz

Jednostka: Prorektor ds. Rozwoju i Finansów / Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego / Dział Zbiorów Specjalnych / Czytelnia Multimediów i Zbiorów Muzycznych

Adres: A-23 - Budynek Biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego, al. Wojska Polskiego 71, 65-762, Zielona Góra

Pokój: I piętro

Telefon: 683282139

Adres E-mail:

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: