PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. n. med. Agnieszka Malińska

Dyscypliny naukowe:
nauki medyczne; udział procentowy: 100%, oświadczenie N: Nie

ORCID: 0000-0001-8696-8845

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk o Zdrowiu / Katedra Anatomii i Histologii

Adres: O-00 - Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu - w użyczeniu, Zyty 28 Zielona Góra

Pokój: 2.04

Telefon: 683283148

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: