PERS - System Informacji o Pracownikach

dr hab. n. med. Paweł Golusiński

Dyscypliny naukowe:
nauki medyczne; udział: 100%, oświadczenie N: Tak

ORCID: 0000-0002-3937-5315

Publikacje: System Komputerowej Ewidencji Publikacji System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Stanowisko: Profesor UZ

Jednostka: Prorektor ds. Collegium Medicum / Collegium Medicum / Instytut Nauk Medycznych / Katedra Otolaryngologii i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Adres: F - Szpital - Budynek Administracyjny, Zyty 28, 65-046, Zielona Góra

Adres E-mail:

Strona www: www.cm.uz.zgora.pl

Dane pracownika w jednostce może modyfikować: